Instytut Nawigacji

Instytut Nawigacji jest jednostką organizacyjną LAW. Jej główne zadanie to kształcenie studentów wojskowych i cywilnych w zakresie szeroko pojętej nawigacji lotniczej, zarządzania ruchem lotniczym, meteorologii, systemów informacji geograficznej oraz prowadzenie działalności naukowo-badawczej w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport, a także działania zmierzające do ciągłego doskonalenia bazy badawczo-dydaktycznej.

Instytut Nawigacji kontynuuje tradycje jednostek organizacyjnych, w szczególności Katedry nawigacji Lotniczej, które w ponad dziewięćdziesięcioletniej historii dęblińskiej Szkoły Orląt prowadziły nauczanie w zakresie nawigacji, prawa i przepisów ruchu lotniczego, meteorologii i geoinformacji.

W zakresie działalności dydaktycznej Instytut Nawigacji prowadzi studia I i II stopnia na kierunku Nawigacja. Kształcenie odbywa się w następujących specjalnościach: zarządzanie ruchem lotniczym, eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej, systemy GNSS, nawigacja taktyczna. Ponadto nauczyciele akademiccy Instytutu prowadzą zajęcia na kierunku Lotnictwo kosmonautyka, na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach doskonalenia zawodowego przeznaczonych dla słuchaczy wojskowych i cywilnych.

Działalność naukowo-badawcza Instytutu obejmuje obszary związane z geodezją satelitarną, systemami informacji geograficznej, nawigacją lotniczą w szczególności satelitarną, zarządzaniem ruchem lotniczym. Zakres tematyczny wykonanych i realizowanych prac badawczych jest bardzo szeroki, a główne kierunki badań związane są z problematyką zastosowania nowoczesnej techniki satelitarnej w nawigacji lotniczej.

Instytut Nawigacji współpracuje z krajowymi i zagranicznymi uczelniami, instytucjami takimi jak: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Marynarki Wojennej, Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Instytut Lotnictwa, Szefostwa Wojskowej Służby Ruchu Lotniczego. Współpraca polega w szczególności na wymianie doświadczeń, realizacji wspólnych projektów oraz doskonaleniu programów studiów.

Dyrektorem Instytutu jest dr hab. inż. Janusz ĆWIKLAK, prof. LAW

tel. 261 517 412
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.