Uczelnia

Wprowadzała ona zmiany zgodne z ideami oświecenia. Konstytucja 3 Maja ujęta była w 11 artykułach. Wprowadzała prawo powszechnej niepodległości (dla szlachty i mieszczaństwa) oraz trójpodział władzy na ustawodawczą (dwuizbowy parlament), wykonawczą (król) i sądowniczą. Konstytucja ograniczała nadmierne immunitety prawne i polityczne przywileje szlachty zagrodowej. Konstytucja została formalnie wpisana do akt grodzkich Warszawy 5 maja 1791 r. i od tego momentu faktycznie weszła w życie. Rocznicę uchwalenia konstytucji obchodzili polscy patrioci uroczyście już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Rocznica uchwalenia konstytucji była w okresie międzywojennym wielkim świętem państwowym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tego święta. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu w dniu rocznicy uchwalenia konstytucji – święta narodowego.
W dniu 29.04.2024 r. przed pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt przeprowadzony został Uroczysty Apel z okazji 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
W uroczystości uczestniczyła kadra i pracownicy resoru obrony narodowej Lotniczej Akademii Wojskowej na czele z reprezentującym Rektora-Komendanta LAW, Prorektorem ds. wojskowych płk. pil. dr. inż. Wojciechem Wróblewskim.
Zgodnie z ceremoniałem wojskowym po wręczeniu wyróżnień i złożeniu wieńca przed pomnikiem przez dowódców jednostek wojskowych Garnizonu Dęblin nastąpiła finałowa część uroczystości defilada pododdziałów.