Uczelnia

 
SKŁAD SENATU LAW NA KADENCJĘ 2020–2024

 

PRZEWODNICZĄCY:

1. gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof CUR – Rektor-Komendant

 

CZŁONKOWIE:

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnieni lub wyznaczeni na stanowiska profesorów oraz profesorów uczelni:

2. prof. dr hab. inż. Marek GRZEGORZEWSKI
3. dr hab. inż. Mirosław ADAMSKI
4. dr hab. inż. Janusz ĆWIKLAK
5. dr hab. inż. Grzegorz KORALEWSKI
6. dr hab. inż. Aneta KRZYŻAK
7. dr hab. Daniel KUCHAREK
8. dr hab. Jacek NOWAK
9. dr hab. Adam RADOMYSKI
10. dr hab. Mirosław TOKARSKI
11. dr inż. Ryszard HAĆ

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

12. dr Małgorzata KIRSCHENSTEIN
13. ppłk dr inż. Tomasz KULIK - Sekretarz Senatu
14. ppłk dr inż. Krzysztof OGONOWSKI
15. dr Adam RURAK
16. Rafał BIEŃCZAK

Przedstawiciele studentów i doktorantów:

17. plut. pchor. Mateusz KUZIO
18. sierż. pchor. Mateusz FRANKOWSKI
19. Małgorzata LEMPART
20. Rafał PTASIŃSKI

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym:

1. płk pil. dr inż. Wojciech WRÓBLEWSKI – Prorektor ds. wojskowych
2. ppłk dr inż. Andrzej TRUSKOWSKI - Prorektor ds. kształcenia
3. mgr inż. Tomasz PŁOWAŚ – Kanclerz
4. mgr Maria TRUSIEWICZ – Kwestor
5. mgr Anna BURSKA-GRUDZIEŃ – radca prawny
6. mgr Bożena JACH – przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Pracowników Wojska