Nauka

7 grudnia 2023 r. w Warszawie odbyła się XVII Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Lotnictwo Nowej Generacji", organizowana przez Lotniczą Akademię Wojskową oraz Zarząd Targów Warszawskich S.A. 

Konferencja „Lotnictwo Nowej Generacji” należy do unikalnych w skali kraju inicjatyw naukowych integrujących środowiska lotnictwa cywilnego, general aviation i lotnictwa państwowego. Stanowi również doskonałą okazję zarówno do prezentacji innowacyjnych rozwiązań w warunkach pełnej transparentności, jak i do merytorycznej debaty nad wyzwaniami stojącymi przed lotnictwem wojskowym i cywilnym, infrastrukturą lotniczą, zapleczem przemysłowym oraz potrzebami szkolenia personelu i kadr zarządzających.
 
Cele konferencji:
1. Wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz najnowszych osiągnięć technicznych, organizacyjnych i zarządczych, stanowiących podstawę do rozwoju lotnictwa wojskowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, lotnictwa cywilnego oraz szerszego wykorzystania kosmosu dla potrzeb sektora cywilnego.
2. Stworzenie szerokiego i eksperckiego forum wymiany wiedzy, które pomoże lepiej ukierunkować przyszłe badania naukowe i projekty wymagające powołania interdyscyplinarnych zespołów badawczych zrzeszających naukowców, ekspertów i praktyków z różnych dziedzin i obszarów gospodarczych.
3. Popularyzowanie wiedzy dla potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez kształtowanie kapitału społecznego na rzecz bezpieczeństwa powietrznego oraz wzmocnienia relacji między rozwojem regionalnym kraju a polityką obronną kraju
 
Podczas tegorocznej konferencji, gości powitał Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej, gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur. Podczas przemówieina Pan Generał dodał, że przedsięzwięcie jest fantastyczną okazją do wymiany poglądów oraz zawiązania współpracy na różnych płaszczyznach.
 
konferencja1
 
Wydarzenie zostało podzielone na dwie części: wojskową i cywilną, podczas których odbyły się sesje dyskusyjne. Tematyka oscylowała wokół obszarów związanym z rozwojem lotnictwa cywilnego i wojskowego. Dotyczyła przyszłego zakupu samolotu wielozadaniowego piątej generacji F-35, bezzałogowych statków powietrznych i śmigłowców. Wydarzenie było również idealną okazją do merytorycznej i naukowej dyskusji na temat modernizacji wojskowej i cywilnej infrastruktury lotniczej. Realizacji projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego i analizy aktualnego zaplecza przemysłu lotniczego i nadania kierunku jego rozwoju. Ponadto zostały omówione potencjalne korzyści dla polskiego przemysłu wspieranego przez rodzime zaplecze badawczo rozwojowe zaangażowane w rozwój lotnictwa wojskowego oraz szerszego wykorzystania przestrzeni powietrznej i kosmicznej  przez zarówno dział cywilny jak i sektor militarny.
 
Konferencji towarzyszyła również wystawa nowoczesnych i perspektywicznych technologii lotniczych, w tym bezpieczeństwa powietrznego (radary i systemy antydronowe), BSP, rakietowych i satelitarnych, będących efektem zarówno wielu lat doświadczeń użytkowników sprzętu lotniczego i lotniskowego, jak i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez instytuty naukowe.
konferencja3