Nauka

konferencja 2

W dniach 14-15 września w Lotniczej Akademii Wojskowej odbyła się Konferencja Naukowa, współorganizowana przez Instytut Nawigacji Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, Sekcję Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Forum Nawigacyjne pt. "NC 2023 – ROLA NAWIGACJI W TRANSPORCIE LOTNICZYM, MORSKIM I LĄDOWYM".

Konferencja realizowana była w sześciu sesjach tematycznych związanych przede wszystkim z nawigacją, geodezją satelitarną, technologiami kosmicznymi, techniką satelitarną GNSS w ruchu lotniczym, systemami GIS i rozpoznaniem obrazowym. Podczas sesji wygłoszono 34 referaty oraz zaprezentowano 10 prac posterowych. 

Obszar tematyczny wystąpień wygłoszonych podczas I sesji konferencji obejmował m.in. następujące zagadnienia:

 • Lotnicza działalność rozpoznawcza w akwenie Morza Bałtyckiego;
 • Techniki zrzutu ładunków z samolotu transportowego: przegląd metod i ich zastosowań;
 • O modelowaniu jonosfery do zadań nawigacyjnych;
 • Strategia szacowania troposfery w czasie rzeczywistym i jego zastosowanie w monitorowaniu trudnych zjawisk pogodowych;
 • Modelowanie brakujących danych w szeregach czasowych GNSS;
 • Galileo high accuracy service (HAS) – first tests on the service performance at its initial phase of operation.

Obszar tematyczny wystąpień wygłoszonych podczas II sesji konferencji obejmował m.in. następujące zagadnienia:

 • Mikołaj Kopernik – geodeta i kartograf;
 • Ocena jakości satelitarnych stacji laserowych działających w roku 2020;
 • Obserwacje laserowe satelitów GALILEO w Obserwatorium Astrogeodynamicznym CBK PAN w Borówcu;
 • Wybrane problemy kompensacji błędów bezkardanowego systemu nawigacji inercjalnej AHRS/INS z wykorzystaniem rzeczywistych sygnałów pomiarowych;
 • Modelowanie ruchu w oparciu o algorytmy uczenia maszynowego i dane GPS;
 • Koncepcja układu wyznaczania prędkości rzeczywistej z ograniczonym dostępem do sygnału GNSS;
 • Use of AIS messages for performance evaluation of maritime transport.

Obszar tematyczny wystąpień wygłoszonych podczas III sesji konferencji obejmował m.in. następujące zagadnienia:

 • Nowoczesne podejście do zarządzania dostępnością węzłów przesiadkowych – projekt „Przesiadka bez Barier”;
 • Projekt „Przesiadka bez Barier”: Od Koncepcji do Bazy Danych - Krok po Kroku;
 • Aplikacja „Przesiadka bez Barier” Nowa Era Dostępności i Nawigacji w Węzłach Przesiadkowych;
 • Testowanie Aplikacji „Przesiadka bez barier” w Mazowieckim Porcie Lotniczym Modlin: Doświadczenia i Wnioski;
 • Zderzenia z dzikimi zwierzętami i ptakami jako zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego;
 • Wykorzystanie systemów satelitarnych podczas realizacji zadań rozpoznania obrazowego.

Obszar tematyczny wystąpień wygłoszonych podczas IV sesji konferencji obejmował m.in. następujące zagadnienia:

 • Dokładność określania współrzędnych punktów terenu na podstawie zdjęć uzyskanych z UAV;
 • Integracja danych przestrzennych do opracowania wojskowej mapy przejezdności terenu;
 • Wpływ pogody kosmicznej na transport lotniczy zwłaszcza nawigację;
 • Wykorzystanie systemów satelitarnych oraz różnych rozwiązań geograficznych i kartograficznych w trakcie realizacji programów MGCP i MTM;
 • Wykorzystanie systemów satelitarnych podczas realizacji zadań;
 • Reconstruction of the object's motion trajectory in accordance with the ship's motion model tracking process as a tool for verifying of the Automatic Identification System (AIS)dynamic data service integrity.

Obszar tematyczny wystąpień wygłoszonych podczas V sesji konferencji obejmował m.in. następujące zagadnienia:

 • Wpływ silnych rozbłysków słonecznych na operacje GNSS;
 • Modelowanie błędów wysokości geoidy dla lokalnego regionu na podstawie globalnych modeli;
 • Zastosowanie taksonomii wrocławskiej do oceny systemów anty-BSP;
 • Classic analog pilot instruments and “glass cockpit” in the context of pilot’s preferences and confidence in their use during flight;
 • Funkcjonalność i środowisko pracy systemu wsparcia dowodzenia w warunkach pełnoskalowego konfliktu zbrojnego na przykładzie systemu Kropyva;
 • Oprogramowanie ArcGIS w transporcie lotniczym, morskim i lądowym;
 • Zastosowanie pomiarów GNSS do stworzenia kierunków referencyjnych i wyznaczania ich azymutów.

Obszar tematyczny wystąpień wygłoszonych podczas VI sesji konferencji obejmował m.in. następujące zagadnienia:

 • Wpływ danych meteorologicznych na bezpieczeństwo operacji lotniczych na przykładzie map radarowych i obrazów satelitarnych;
 • Predykcja kolizji bezzałogowych statków powietrznych (BSP);
 • Symulacja poprawek zegarów satelitów w celu zmiany trajektorii BSP;
 • Prezentacja posterów (Badanie wpływu elewacji obiektów na wykonane pomiary laserowe w Borówcu w latach 2016 - 2023, Stacja BOR1 – bieżący stan pomiarów i wyniki długookresowe, GNSS derived water vapor vs. Era5 reanalysis during heavy precipitation event - a case study, Analiza dokładności parametrów pozycji statku powietrznego wyznaczonych przez radar kontroli lotniska GCA 2000).