Nauka

Lotnicza Akademia Wojskowa wraz z Wojskową Akademią Techniczną oraz Polskim Klubel Lotniczym ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję „Bezzałogowe Platformy w Służbach Mundurowych i Transporcie”.

W obliczu rosnącego zainteresowania i dynamicznego rozwoju technologii bezzałogowych, celem konferencji „Bezzałogowe Platformy w Służbach Mundurowych i Transporcie” jest zgłębienie potencjału oraz wyzwań związanych z wdrażaniem bezzałogowych systemów powietrznych i pojazdów w różnych sektorach. Integracja tych nowoczesnych rozwiązań z życiem codziennym i sferą profesjonalną otwiera nowe perspektywy dla służb mundurowych, sektora transportu i logistyki, jednocześnie stawiając przed nimi wyjątkowe wyzwania.

Konferencja ta jest odpowiedzią na potrzebę dialogu między ekspertami, przedstawicielami przemysłu, służb mundurowych oraz naukowców, w celu wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk związanych z wykorzystaniem bezzałogowych platform. W dobie szybkich zmian technologicznych i ewoluujących zagrożeń, kluczowe staje się wspólne poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, które nie tylko zwiększą efektywność i bezpieczeństwo operacji, ale również będą odpowiadać na potrzeby społeczne i gospodarcze.

Podczas konferencji uczestnicy będą mieli okazję do pogłębionej dyskusji na temat najnowszych trendów w rozwoju technologii bezzałogowych, ich zastosowań w działaniach służb mundurowych, a także możliwości wykorzystania w sektorze transportu i logistyki. Spotkanie będzie również okazją do zastanowienia się nad kierunkami dalszego rozwoju oraz nad sposobami adresowania wyzwań prawnych, etycznych i technicznych związanych z integracją tych technologii w codzienne życie.

Celem konferencji jest nie tylko przedstawienie aktualnego stanu wiedzy i innowacji, ale również inspirowanie do współpracy międzysektorowej, która jest niezbędna do pełnego wykorzystania potencjału bezzałogowych platform w służbach mundurowych i transporcie. Zapraszamy do udziału w tej ważnej inicjatywie, która ma na celu kształtowanie przyszłości bezzałogowych systemów na rzecz bezpieczeństwa, efektywności i innowacyjności.

Termin: Konferencja odbędzie się 24 kwietnia 2024 r. w Klubie uczenianym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Koszt udziału w konferencji: Konferencja jest wydarzeniem bezpłatnym.

Rejestracja uczestników odbywać się będzie do dnia 19 kwietnia 2024 roku poprzez formularz rejestracyjny umieszczony na stronie internetowej Konferencji -> uavconf.law.mil.pl

 

REJESTRACJA