Nauka

24 kwietnia 2024 r. w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się konferencja pn. „Bezzałogowe Platformy u Służbach Mundurowych i Transporcie”, organizowana przez Lotniczą Akademię Wojskową przy współpracy Wojskowej Akademii Technicznej oraz Polskiego Klubu Lotniczego.

Konferencję otworzyli Prorektor ds. naukowych LAW dr hab. inż. Paweł Gołda, prof. LAW w imieniu Rektora- Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej, Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej - gen. bryg. prof. dr hab. Przemysław WACHULAK. Następnie, głos zabrał Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. lotnictwa, gen. broni w st. spocz. pilot Lech Majewski, który odczytał list przygotowany przez Ministra Obrony Narodowej, Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Kolejnym punktem programu były wystąpienia wprowadzające w których głos zabrali:

 • Dyrektor Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych z Urzędu Lotnictwa Cywilnego – Pan Paweł Szymański,
 • Kierownik Ośrodka Bezzałogowych Statków Powietrznych z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – Pan Maciej Włodarczyk oraz
 • Prezes Zarządu Polskiego Klubu Lotniczego – Pan Jarosław Paszyn.
warszawa 016

Wydarzenie składało się z czterech paneli.

W pierwszym z nich „Perspektywy wykorzystania bezzałogowych platform w logistyce wojskowej”, którego moderatorami byli płk dr hab. inż. Szymon Mitkow, prof. WAT oraz  ppłk dr hab. inż. Anna Borucka, prof. WAT z Wojskowej Akademii Technicznej uczestniczyli przedstawiciele:

 • Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 • Wojskowej Akademii Technicznej oraz
 • Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.

Drugi Panel został podzielony na dwie części. W części pierwszej „AKTUALNE I PERSPEKTYWICZNE WYKORZYSTANIE BEZZAŁOGOWYCH PLATFORM W GOSPODARCE” moderatorami byli przedstawiciele Lotniczej Akademii Wojskowej: dr inż. Katarzyna Kostur-Balcerzak oraz mgr inż. pil. Witold Sokół.

Na temat „Systemy analizy i przetwarzania danych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych” dyskusję podjęli:

 • Prorektor ds. naukowych LAW - dr hab. inż. Paweł Gołda, prof. LAW,
 • Prorektor ds. studenckich LAW - dr hab. Adam Wetoszka, prof. LAW,
 • Koordynator ds. dyscypliny naukowej inżynieria lądowa, geodezja i transport - dr hab. inż. Mieczysław Bakuła, prof. LAW,
 • Przedstawiciel Centrum Szkolenia Personelu BSP - Maciej Smolak.
warszawa 024 warszawa 023

Dodatkowo, swoje referaty wygłosili przedstawiciele Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz właściciel firmy JGUI.

W kolejnej części „WYKORZYSTANIE BEZZAŁOGOWYCH PLATFORM NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH” moderatorem był Prezes Polskiego Klubu Lotniczego.

Podczas wystąpień uczestniczyli przedstawiciele:

 • Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy,
 • Dilcetro,
 • Akademii Wymiaru Sprawiedliwości,
 • Komendy Głównej Policji,
 • Zakładu Karnego w Czarnem Oddziału Zewnętrznego w Szczecinku

Trzeci panel dotyczył Prawnych i organizacyjnych aspektów użycia bezzałogowych platform.

Pierwszą część  „ZASADY WYKORZYSTANIA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PRZEZ BEZZAŁOGOWE PLATFORMY” moderował dr hab. Piotr Kasprzyk, Uczelnia Łazarskiego a w niej uczestniczyli przedstawiciele Uczelni Łazarskiego.

Druga część panelu obejmowała „CIEKAWOSTKI PRAWNE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I WYKORZYSTANIA BEZZAŁOGOWYCH PLATFORM” i była moderowana przez adwokat Jadwigę Stryczyńską, WKB Lawyers, Polski Klub Lotniczy. Podczas panelu uczestnikami byli przedstawiciele:

 • WKB Lawyers i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz
 • Kancelarii Lataj Legalnie.

W pierwszej części ostatniego panelu pn. „PROCES SZKOLENIA OPERATORÓW I PILOTÓW BEZZAŁOGOWYCH PLATFORM” moderowanego przez przedstawicieli Lotniczej Akademii Wojskowej gen. bryg. pil. dr. inż. Ryszarda Hacia,  oraz dr. hab. Janusza  Ślusarskiego uczestniczyli:

 • ppłk pil. dr Tomasz Goździcki,
 • płk rez. dr Andrzej Marciniuk,
 • dr Piotr Olszewski,
 • por. Jarosław Mięsiak oraz
 • mł. bryg. Stefan Ostrowski z Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Łączności KW PSP Białystok.
warszawa 005 warszawa 006

 

 Ostatnie wystąpienia w panelu „BEZZAŁOGOWE PLATFORMY NA WSPÓŁCZESNYM POLU WALKI” należały do przedstawicieli:

 • Regionalnego Centrum Informatyki Bydgoszcz,
 • Lotniczej Akademii Wojskowej,
 • Wojskowej Akademii Technicznej,
 • Unmanned Helicopters Sp. z o. o. oraz
 • Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia.

Podsumowując..

Konferencja była odpowiedzią na potrzebę dialogu między ekspertami, przedstawicielami przemysłu, służb mundurowych oraz naukowców, w celu wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk związanych z wykorzystaniem bezzałogowych platform. W dobie szybkich zmian technologicznych i ewoluujących zagrożeń, kluczowe staje się wspólne poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, które nie tylko zwiększą efektywność i bezpieczeństwo operacji, ale również będą odpowiadać na potrzeby społeczne i gospodarcze.

Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję do pogłębionej dyskusji na temat najnowszych trendów w rozwoju technologii bezzałogowych, ich zastosowań w działaniach służb mundurowych, a także możliwości wykorzystania w sektorze transportu i logistyki. Spotkanie było również okazją do zastanowienia się nad kierunkami dalszego rozwoju oraz nad sposobami adresowania wyzwań prawnych, etycznych i technicznych związanych z integracją tych technologii w codzienne życie.

Celem konferencji było nie tylko przedstawienie aktualnego stanu wiedzy i innowacji, ale również inspirowanie do współpracy międzysektorowej, która jest niezbędna do pełnego wykorzystania potencjału bezzałogowych platform w służbach mundurowych i transporcie.

Wszystkim obecnym w wydarzeniu serdecznie dziękujemy za przybycie, poświęcony czas i możliwość przekazania istotnych informacji.

warszawa 037

Fot. M. Smolak, LAW