Nauka

Dnia 15.03.2024r. Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło decyzję Nr 13/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie konkursu o nagrodę Ministra Obrony Narodowej za realizację projektu Bezzałogowego Systemu Powietrznego, Bezzałogowego Systemu Lądowego lub Bezzałogowego Systemu Morskiego do zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeństwem Państwa.

 

Celem konkursu jest wyłonienie na podstawie przygotowanych koncepcji i zrealizowanych projektów najlepszych rozwiązań z zakresu technik, technologii i inżynierii BSP, BSL lub BSM znajdujących zastosowanie w obronności i bezpieczeństwie państwa.

 

Konkurs jest skierowany do studentów i doktorantów uczelni wojskowych, którzy mogą składać prace indywidualnie lub zespołowo. Uczestnicy mają możliwość złożenia więcej niż jednego projektu konkursowego. Tematyka konkursu jest związana z technologiami, techniką i inżynierią wykorzystywaną w projektowaniu i konstruowaniu urządzeń, podsystemów i systemów znajdujących zastosowanie w powietrznych, lądowych i/lub morskich platformach bezzałogowych oraz powiązanych z nimi stacjach kierowania i kontroli.

Prace można składać w 3 poniższych kategoriach:

I. rozpoznawcze – projekt oceniany pod względem możliwości wykrycia, rozpoznania oraz śledzenia obiektu/celu, możliwości monitorowania i kontroli obszaru zainteresowania, np. granic lub strefy przybrzeżnej;

II. bojowe – projekt oceniany pod względem możliwości przenoszenia i użycia środków bojowych/środków rażenia, możliwości wykrycia, rozpoznania oraz ataku na wyznaczony cel, a także zwalczania systemów bezzałogowych;

III. wsparcia – projekt oceniany pod względem możliwości ewakuacji, dostawy amunicji, wyposażenia, środków medycznych i żywności do wysuniętych stanowisk wojsk własnych.

 

WAŻNE!

  • Prace konkursowe do pierwszego etapu Konkursu (koncepcje projektów wraz z kosztorysem) należy składać do dnia 3 kwietnia 2024 r. za pośrednictwem macierzystej uczelni wojskowej;
  • Rozstrzygnięcie pierwszego etapu Konkursu oraz wskazanie projektów zakwalifikowanych do drugiego etapu nastąpi do dnia 23 kwietnia 2024 r.;
  • Termin realizacji etapu drugiego upływa z dniem 18 października 2024 r.;
  • Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 29 listopada 2024 r.

 


Regulamin konkursu o nagrodę Ministra Obrony Narodowej za realizację projektu Bezzałogowego Systemu Powietrznego, Bezzałogowego Systemu Lądowego lub Bezzałogowego Systemu Morskiego do zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeństwem Państwa.