Nauka

Minister Nauki ogłosił nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

"Nowy wykaz czasopism naukowych został sporządzony na podstawie projektu opracowanego przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN) 29 czerwca 2023 r. Tym samym usunięto zmiany dotyczące czasopism naukowych, które nie zostały zaproponowane przez KEN w uchwale, a zostały dodane przez Ministra Edukacji i Nauki w 2023 r.
Głównym celem publikacji nowego wykazu na początku 2024 r. jest zapewnienie, że zmiana nie przyniesie negatywnych skutków dla naukowców, którzy w 2023 r. opublikowali artykuły w czasopismach znajdujących się w wykazie sporządzonym przez Ministra Edukacji i Nauki w roku 2023. Istotną rzeczą jest także zakończenie ręcznej modyfikacji zawartości wykazu i oparcie go na stanowisku ekspertów."

 

Komunikat Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych <- sprawdź