Nauka

Dnia 19.01.2024r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w Federacji Akademii Wojskowych. Wydarzenie w formie stacjonarnej miało miejsce w Sali Balowej Pałacu Jabłonowskich w budynku Rektoratu Lotniczej Akademii Wojskowej.

 

mgr inz. Marta Lalak

przedstawiła rozprawę doktorską na temat:

Metodyka opracowania danych pozyskanych z niskiego pułapu na potrzeby detekcji i klasyfikacji wybranej grupy przeszkód lotniczych

 

Promotor: dr hab. inż. Damian Wierzbicki, prof. WAT

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna z Politechniki Warszawskiej

                        dr hab. inż. Sławomir Mikrut, prof. AGH z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

                      dr hab. inż. Jacek Łubczonek, prof. PM z Politechniki Morskiej w Szczecinie

Z dysertacją i streszczeniem rozprawy doktorskiej oraz recenzjami można zapoznać się na stronie internatowej Federacji Akademii Wojskowych w zakładce  "Biuletyn Informacji Publicznej FAW" oraz "Biuletynie Informacji Publicznej LAW".  

 

 007 9782  001 9753
 012 9813  013 9816