Nauka

11 grudnia 2023 roku w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się uroczeste zakończenie konkursu o nagrodę Ministra Obrony Narodowej za realizację projektu Bezzałogowego Systemu Powietrznego, Bezzałogowego Systemu Lądowego lub Bezzałogowego Systemu Morskiego do zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeńswtem państwa.

W wydarzeniu uczestniczyli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Wojciech Skurkiewicz, członkowie Kapituły Konkursu, członkowie Komitetu Organizacyjnego Konkursu, przedstawiciele instytutów badawczych oraz komórek i jednostek organizacyjnych Resortu obrony Narodowej.

Uroczystość otworzył Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, który wygłosił przemówienie oraz zaznaczył, że konkurs Ministra Obrony Narodowej świadczy o ogromnym potencjale badawczym i chęci rozwoju zarówno doktorantów, jak i studentów. Następnie głos zabrał Sekretarz Stanu MON, Pan Wojciech Skurkiewicz, który głównie zwrócił się do laureatów,  podkreślając istotną rolę konkursu w kwestii obronności kraju. Sekretarz stanu skierował również ogromne słowa uznania do Rektorów-Komendantów uczelni Wojskowych a także ekspertów oceniających projekty. Głos także zabrał Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni gen. bryg. Mariusz Chmielewski. Na koniec, płk Krzysztof Malinowski, koordynator konkursu, odczytał list, napisany przez gen. bryg. dr. Artura Kuptela, Szefa Agencji Uzbrojenia oraz Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej.

Po wygłoszonych przemówieniach, przedstawiono zgromadzonym film z pokazów BSP, BSL i BSM, które odbyły się w listopadzie w Gdyni. Następnie, z rąk Ministra Wojciecha Skurkiewicza zostały wręczone symboliczne czeki laureatom oraz wyróżnionym  w konkursie.

Gwoli przypomnienia, przedmiotem konkursu było wyłonienie najlepszych rozwiązań z zakresu BSP, BSL lub BSM. Z Lotniczej Akademii Wojskowej:

W kategorii BSP/BSL/BSM wsparcia - za najlepszy projekt pod względem możliwości ewakuacji, dostawy amunicji, wyposażenia, środków medycznych i żywności do wysuniętych stanowisk wojsk własnych:

  • Kapituła Konkursu przyznała I miejsce za projekt pt. "Bezzałogowy system powietrzny wsparcia pk. "STRONGMAN" (BSP). Lider: st. kpr. pchor. Krzysztof JABŁONOWSKI, członek zespołu:  sierż. pchor. Jakuba Turko. Nagroda - 50 000,00 zł.
  • Kapituła konkursu przyznała wyróżnienie za projekt pt. "BSP wsparcia pk. "ATLAS" (BSP)". Lider: Jan DOMINO, członkowie zespoło: Mateusz KUSIAK, Karol ROGOŻYŃSKI. Nagroda - 5 000,00 zł.

W kategorii BSP/BSL/BSM amunicja krążąca - za najlepszy projekt pod względem możliwości wykrycia, rozpoznania, oraz ataku na wyznacozny cel poprzez autodestrukcję:

  • Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienie za projekt pt. "BSP amunicja krążąca pk. "SZARAŃCZA" (BSP)". Lider: Jan DOMINO, członkowie zespołu: Oliwia JANICZEK, Maciej BALCEROWSKI. Nagroda - 5 000,00 zł.

W kategorii BSP/BSL/BSM operacyjno-rozpoznawcze - za najlepszy projekt pod względem możliwości wykrycia rozpoznania oraz śledzenia obiektu/celu oraz możliwości monitorowania i kontroli obszaru zainteresowania:

  • Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienie za projekt pt. "Bezzałogowy system powietrzny operacyjno - rozpoznawczy pk. "Big Brother (BSP)". Lider: Agnieszka GÓRNIAK, członek zespołu: Jakub TURKO. Nagroda - 5 000,00 zł.
  • Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienie za projekt pt. "BSP operacyjno-rozpoznawczy pk. "MIKRUS" (BSP)". Lider: Jan DOMINO, członek zespołu: Michał KAŁAMAGA. Nagroda - 5 000,00 zł.

Po wręczeniu nagród, z rąk Ministra Wojciecha Skurkiewicza podziękowanie otrzymała również Pani Agata Bartosik jako koordynator projektu oraz Pan dr Marek Kustra, który był ekspertem podczas pokazów w Gdyni. Ponadto, Sekretarz Stanu MON wręczył podziękowania Rektorom-Komendantom uczelni Wojskowych. LAW reprezentował Prorektor ds. wojskowych płk pil. dr inż. Wojciech Wróblewski.

3 3

W uznaniu efektywnej współpracy w ramach konkursu, Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. Przemysław Wachulak wręczył okolicznościowe podziękowania Sekretarzowi Stanu MON Wojciechowi Skurkiewiczowi, dyrektorowi Departamentu Szkolnictwa Wojskowego MON Jakubowi Mykowskiemu, przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Konkursu płk Joannie Pietrukaniec oraz zastępczyni przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Konkursu, Martynie Perkowskiej z Departamentu Szkolnictwa Wojskowego MON. Swoje podziękowania Rektor-Komendant skierował również do prorektor ds. studenckich WAT dr hab. Moniki Szyłkowskiej, prof. WAT.


Na zakończenie uroczystości została odśpiewana „Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego”. 

W trakcie uroczystości odbyła się również statyczna wystawa nagrodzonych projektów.

unnamed 2

 

Fot. WAT