Nauka

Projekt zrealizowany

Dnia 09.05.2022r. Lotnicza Akademia Wojskowa podpisała z Ministerstwem Obrony Narodowej umowę, zawartą na podstawie decyzji Nr 13/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie konkursu o nagrodę Ministra Obrony Narodowej za realizację projektu Bezzałogowego Systemu Powietrznego, Bezzałogowego Systemu Lądowego lub Bezzałogowego Systemu Morskiego do zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeństwem Państwa.

 

Celem projektu było zbudowanie prototypu Bezzałogowego Statku Powietrznego
do zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeństwem Państwa.

 

Konkurs został skierowany do studentów i doktorantów, którzy mogli składać pracę indywidualnie lub zespołowo, ale nie musieli się ograniczać tylko do jednego projektu konkursowego. Tematyka konkursu jest związana z technologiami, techniką i inżynierią wykorzystywaną w projektowaniu i konstruowaniu urządzeń, podsystemów i systemów znajdujących zastosowanie w powietrznych, lądowych i/lub morskich platformach bezzałogowych oraz powiązanych z nimi stacjach kierowania i kontroli.

Prace można było składać w 4 poniższych kategoriach:

I. operacyjno-rozpoznawcze – projekt oceniany pod kątem możliwości wykrycia, rozpoznania oraz śledzenia obiektu/celu, możliwości monitorowania i kontroli obszaru zainteresowania, np. granic lub strefy przybrzeżnej, wsparcia;

II. bojowe – projekt oceniany pod kątem możliwości przenoszenia i użycia środków bojowych/środków rażenia;

III. amunicja krążąca – projekt oceniany pod kątem możliwości wykrycia, rozpoznania oraz ataku na wyznaczony cel poprzez autodestrukcję;

IV. wsparcia – projekt oceniany pod kątem możliwości ewakuacji, dostawy amunicji, wyposażenia, środków medycznych i żywności do wysuniętych stanowisk wojsk własnych.

 


Studenci z Naukowego Koła Młodych Konstruktorów oraz z Naukowego Koła Awioników, zgłosili trzy koncepcje, które zakwalifikowały się do II etapu Konkursu. W związku z powyższym, drużyny przeszły do realizacji swoich projektów:
 
1. „BSP bojowy Punisher”
2. „BSP rozpoznania Kondor” 
3. „Bezzałogowy Statek Powietrzny kamikaze krótkiego zasięgu klasy micro "Hornet"

We wrześniu Uczestnicy konkursu zaprezentowali opracowane prototypy Bezzałogowych Statków Powietrznych. Wyboru zwycięzców dokonała Kapituła Konkursu w skład której zgodnie z regulaminem wchodzili: 

  1. Dyrektor DSW MON – Zastępca Przewodniczącego; 
  2. Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa MON;
  3. Dyrektor Departamentu Innowacji MON;
  4. Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON;
  5. Szef Agencji Uzbrojenia;
  6. Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
  7. Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Kapituła Konkursu, pod przewodnictwem Sekretarza Stanu w MON, wybierała laureatów po uprzednim zapoznaniu się jej członków ze zgłoszonymi projektami, ocenami dokonanymi przez ekspertów oraz rankingiem projektów sporządzonym przez DSW MON, zatwierdzonym przez Komitet. 

 


Regulamin konkursu o nagrodę Ministra Obrony Narodowej za realizację projektu Bezzałogowego Systemu Powietrznego, Bezzałogowego Systemu Lądowego lub Bezzałogowego Systemu Morskiego do zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeństwem Państwa.