Nauka

 

Projekt zrealizowany

Dnia 13.07.2021r. Lotnicza Akademia Wojskowa podpisała z Ministerstwem Edukacji i Nauki umowę o realizację projektu pt. „Nowe technologie produkcji bezzałogowych statków powietrznych dla rozwoju sektora rolniczego” w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

 

Celem projektu jest zbudowanie prototypu Bezzałogowego Statku Powietrznego.

 

Wyniki konkursu w ramach programu "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje". 


Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

  • prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
  • transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
  • nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
  • zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

Celem pomocy kołom naukowym jest realizacja innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Wysokość finansowania albo dofinansowania projektu nie mogła przekroczyć 70 tys. zł.