Uczelnia

12 marca br. w Lotniczej Akademii Wojskowej odbyła się uroczystość z okazji 25. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Te doniosłe spotkanie w imieniu Rektora-Komendanta LAW zainaugurował Prorektor ds. kształcenia płk dr inż. Andrzej Truskowski, który w swoim wystąpieniu, przypomniał zebranym, jak ważny jest to dzień dla całych Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, a przede wszystkim niezwykle znamienny dla naszej Ojczyzny Polski. Ponadto przypomniał żołnierzom i  pracownikom genezę oraz okoliczności przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz podkreślił jak ważną rolę odgrywa Wojsko Polskie w NATO, a w tym Siły Powietrzne, które odpowiadają za polski wkład do zintegrowanego systemu obrony państw Sojuszu. Następnie Szef Wydziału Wychowawczego ppłk Jarosław Wojtyś odczytał okolicznościowe listy od Ministra Obrony Narodowej oraz Rektora- Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej. Zwieńczeniem uroczystości był wykład Kierownika Katedry Nauk Ogólnokształcących ppłk Pawła Orłowskiego poświęcony w zasadniczej części niełatwej i żmudnej drodze przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego.