Uczelnia

W wydarzeniu uczestniczył Prorektor ds. kształcenia LAW płk dr inż. Andrzej Truskowski, prof. LAW oraz płk Marcin Szafraniec Zastępca Kierownika Cywilno – Wojskowego Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego. Dziekan WBL płk rez. dr inż. Adam Rurak przedstawił wnioski z działalności Wydziału w semestrze zimowym oraz udzielił wytycznych do funkcjonowania Wydziału w działalności dydaktycznej, organizacyjnej i naukowej. Następnie Prorektor ds. kształcenia w towarzystwie Dziekana WBL wręczyli dyplomy wyróżniającej się kadrze Wydziału za działalność dydaktyczną i organizacyjną. Prorektor ds. kształcenia z płk Marcin Szafraniec omówili zasady organizacji i prowadzenia kursów doskonalących w ramach systemu doskonalenia zawodowego personelu Sił Powietrznych RP. Po krótkiej dyskusji Dziekan WBL przedstawił dalsze kierunki rozwoju Wydziału, omówił przebieg Dnia Otwartego Wydziału 10 kwietnia br. Pan dr hab. Mirosław Tokarski wygłosił wykład sytuacyjny nt.: „Status wojskowych i cywilnych nauczycieli akademickich w LAW”. Dziekan WBL zakończył seminarium.